ساعات کاری شرکت:همه روزه ۸ صبح الی ۱۴ بعداز ظهر

شیراز بلوار قدوسی غربی

نبش کوچه 12 ساختمان خان مصطفی واحد 201

1 )مطالعات و برنامه ریزی شبکه
2 )بررسی و امکان سنجی محل اجرای پروژه
3 )مطالعه وبررسی مالی پروژه های خورشیدی ، بادی و CHP با امکان تامین مالی )سرمایه گذار داخلی ویا سرمایه گذار خارجی از محل Finance ) ویا تسهیالت بانکی
4 )مطالعه وطراحی نیروگاههای خورشیدی
5 )مطالعه وطراحی نیروگاههای بادی
6 )مطالعه وطراحی نیروگاههای گازی )CHP)
7 )تهیه طرح توجیهی فنی ، مالی...